سێ باوه‌رنامێن ماسته‌رێ


2023-01-28 01:49:25

دچارچوڤێ گرنگی دانا زانكویا پولیته‌كنیك یا دهوك ببلند كرنا ئاستێ زانستی و ره‌وشه‌نبیری یێ ماموستا و ستافێ زانكویێ لسه‌رجه‌م كولیژ و په‌یمانگه‌هان سیء ماموستایێن دی یێن په‌یمانگه‌ها ته‌كنیكی دهوك شیان باوه‌ناما ماسته‌رێ بده‌ست خوڤه‌ بینن . ماموستا (سلوی محسن حسن) ل زانكویا زاخو گه‌نگه‌شا ماستر ناما خو كر لبن و نیشان (Prevalence of Uropathogenic Gram-Negative Bacteria Isolated from patients in Duhok Province, Kurdistan Region/ Iraq) و دهه‌مان ده‌مدا ماموستا (وارهیل نادر علی) گه‌نگشا ناما ماسته‌را خو ل كولیژا ته‌كنیكی ئاكرێ پشكا ره‌زگه‌ری كر لبن ناڤ و نیشان (Horticulture - Ornamenetal plant production) NPK Fertilizers on Chemical Constituents of Rosemary plants(Rosmarinus officinalis L.)) هه‌روه‌سا لروژا پێنج شه‌مبی رێكه‌فتی 26-1-2023 ماموستا وقوتابیێ خاندنا بلند (ابراهیم ابابكرعلی) ل هولا كولیژا ته‌كنیكی ئه‌ندازیاری – دهوك گه‌نگه‌شا ناما خویا ماسته‌ری ئه‌وا لدور ئه‌ندازیاریا ووزه‌ ولبن ناڤ ونیشان Investigation of Solar Air Heater Using V-Corrugated Absorber Plate with Phase Change Material پشتی چه‌ند ده‌م ژمێرێن گه‌نگه‌شه‌كا زانستی یا تیر و ته‌سه‌ل لسه‌رهه‌رسێ ناما و به‌ره‌ڤانیا قوتابین خاندنا بلند هه‌رسێ ماموستا شیان باوه‌رنامێن ماسته‌ر بپله‌كا باش بده‌ست خوڤه‌ بینن

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali