رێزبەندیا دەهـ ناڤێن ئێکێ یا قوتابیێن پەیمانگەهێ خواندنا سپێدەیان و ئێڤاران هاتنە بەلاڤ کرن


2022-10-10 08:54:23

ناڤێن دەهـ قوتابیێن ئێکێ لسەر ئاستێ پشکێن زانستى ل پەیمانگەها تەکنیکى کارگێری دهۆک بو سالا خواندنا 2021-2022 هاتنە بەلاڤ کرن.

رێزبەندیا دەهـ ناڤێن ئێکێ

 

 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali