ئــــەزمـــونێــــن کــــورســـێ دوویـــێ خــــولا دوویــێ


2021-06-12 06:11:11

ئـــەڤـــرو ل رێــکـــەفتى ١٢/٦/٢٠٢١ ئـــەزمــونــێــن کــــورســێ دوویــێ خـــولا دوویێ ل کولیژا تەکنیکى ئاکرێ سپێدەیان و ئێڤاران دەســت پێــکـــر ب جێـــبەجێـــکـــرنـــا رێـــکــارێـــن تـــەنـــدروســـتـی و خــــو پــارێـــزیـــێ ل ڤــــایــروســا کـــرونــــایێ.

په‌یوه‌ندی


© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali