رێنمایێن خواندنا بلند (دبلوما بلند/ ماستەر/ دکتورا) ژلایێ وەزارەتا خاندنا بلند ڤە هاتنە بەلافکرن


رێنمایێن خواندنا بلند (دبلوما بلند یا ئێک سالی/ ماستەر/ دکتورا) ل زانکویێن حکومی ژلایێ وەزارەتا خاندنا بلند و ڤەکولینێن زانستى ڤە هاتنە راستڤەکرن و بەلاڤ کرن

رێنمایێن خواندنا بلند (دکتورایێ ) بڤی رەنگێ ل خوارێ نە :-

 

 

رێنمایێن خواندنا بلند (ماستەرێ) بڤی رەنگێ ل خوارێ نە :-

 

 

رێنمایێن خواندنا بلند (دبلوما بلند یا ئێک سالی یا ئەکادیمى) بڤی رەنگێ ل خوارێ نە :-

 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali