خشتێ خولا دووێ هاتە راگەهاندن


2020-07-15 02:29:32

قوتابیێن پەیمانگەها تەکنیکى کارگێرى دهوک خواندنا سپێدەهیان وئێڤاران ئاگەهدار دکەین ئەگەر تو ب وانەکێ کەڤتبى چ یێ سمستەرێ ئێکێ بیت چ یێ دووێ ودڤى خشتەى دا نەبیت ئانکو دێ راپورتێ بو وێ وانێ دروستکەى ورێنمایێن چێکرنا راپورتێ دێ ژماموستایێ وانێ وەرگرى.

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali