نمره‌ی قوتابیانی به‌شی تۆره‌كانی كۆمپیوته‌ر سێمیسته‌ری دووه‌م 2019-2020 به‌یانیان


نمره‌ی قوتابیانی به‌شی تۆره‌كانی كۆمپیوته‌ر سێمیسته‌ری دووه‌م 2019-2020 به‌یانیان

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali