گەنگەشەکرنا نامەکا دکتۆڕایێ ل ئەمریکا


2020-05-19 03:51:22

گەنگەشەکرنا نامەکا دکتۆڕایێ ل ئەمریکا

گەنگەشەکرنا ناما دکتۆرایێ

 یا قوتابی لاوەند طلال عبدالرحمن مامۆستایێ پشکا کارگێری یاسا ل پەیمانگەها تەکنیکى ئاکرێ ل ئەمریکا هاتەکرن

و باوەرناما دکتۆڕایێ ب پلا نایاب ل یاسایا نێڤدەولەتى وەرگرت 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali