خولەک دێ بو قوتابییان هێتە ڤەکرن


2020-05-02 10:25:26

ئاگەهدارییا هەمی قوتابیێن پەیمانگەها تەکنیکی کارگێری دهوک دکەین خواندنا سپێدەهیان وئێڤاران کۆ خولەک لسەر چاوانییا بکارئینانا ئامرازێن خواندنا ئەلکترونی دێ هێتە ڤەکرن, ئەڤ خولە دێ هێتە پێشکێشکرن ژلایێ یەکا تەکنولوژیا زانیاری ل پەیمانگەهێ بڤی شێوەی،


_ هەر گروپەک قوتابیەکی هەلبژێرن داکو بەشداری ڤێ خولێ ببیت، پاشان ئەڤ قوتابییە دێ بابەتێن خولێ بو قوتابیێین گروپێ خو هەمیان ڤەکەت.
_ ئەو قوتابیێ دهێتە هەلبژارتن رازیبوونا قوتابیا لسەر بیت وشارەزایا وی پتربیت دبابەتێن تەکنولوژی دا ، داکو یێ هاریکار بیت دگەل قوتابیا و بابەتی بشێوەکێ باش بگەهینیت.
_ هەر نینەرەک ناڤ و نیشانێت وی قوتابی بگەهینتە سەروک پشکێ خۆ دا بەشداری خولێ ببیت.

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali