ئەڤرو رێکەڤتی ٢٧/٤/٢٠٢٠ بو جارا سیێ کومبونا چڤاتا پەیمانگەها تەکنیکی یا زاخو هاتە گرێدان بو جارا سیێ, بشێوەیەکێ ئونڵاین.


2020-04-27 05:32:33

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali