سیستەمێ راستەوخو


ژ بو بتر ئاسانکرنا کارێ پێشکێشکرنێ, وەزارەتا خواندنا باڵا توێژینەوەی زانستی, سیستەمی پێشکێشکرنێ یێ راستەوخو دامەزراند ل سالا خواندنێ (2017-2016).

بو پێشکێشکرنێ ب رێکا ڤی سیستەمی, پێدڤیه سەرەدانا کولیژی یان پەیمانگەهی بکەی ئەوا تە حەز ل سەر هەی, و فورما پێشکێشکرنێ بدەستخوڤە بینى.

  

زانکو

کولیژ / پەیمانگەه

بەش

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

کولیژا تەکنیکى زانستێن پەترول و کانزاكان /زاخو

جيولوجيا پەترول و نيشتەمەنيا

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

کولیژا تەکنیکی کارگێری

تەکنەلوجیای زانیاری کارگێری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

کولیژا تەکنیکی کارگێری

تەکنیکی دارایی و ژمێریاری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

کولیژا تەکنیکی کارگێری

روژنەڤانی ئەلکترونی

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

کولیژا تەکنیکی ئاکرێ

تەکنیکی رەزگەری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی دهوک

بیناکاری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی دهوک

میکانیک

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی دهوک

تەکنەلوجیای زانیاری IT

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی دهوک

چێکرنا رێکا

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی کارگێری دهوک

کارگێری کار

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی کارگێری دهوک

سیستەمێ کارگێری زانیاری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی کارگێری دهوک

ژمێریاری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی زاخو

رووپیڤان

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی زاخو

نەفت

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی زاخو

کارەبا

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی زاخو

تەکنەلوجیای زانیاری IT

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی زاخو

سارکردن و هەواسازی

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی زاخو

چاندنا پاراستی

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی ئاكرێ

گیشتگیری جوری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی ئاكرێ

رووپیڤان

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی شێخان

ژمێریاری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی شێخان

تەکنەلوجیای زانیاری IT

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی ئامیدیێ

تەکنەلوجیای زانیاری IT

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی ئامیدیێ

کارگێری کار

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی ئامیدیێ

سامانی ئاژەل

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی ئامیدیێ

ئامار و زانیاری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی ئامیدیێ

کارگێری گەشتیاری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی به‌رده‌ره‌ش

کارگێری کار

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی به‌رده‌ره‌ش

تەکنەلوجیای زانیاری IT

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی به‌رده‌ره‌ش

ژمێریاری

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی به‌رده‌ره‌ش

تورەکانی کومپیوتەر

زانکویا پولیتەکنیک دهوک

پەیمانگەها تەکنیکی شنگال

ژمێریاری

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali