فورما ده‌رمالا وبه‌لاڤكرنێپێزانینێت پێتڤی بو ده‌رمالیێن ڤه‌كولینا

هیڤی یه‌ ئه‌ڤ فورمه‌ بێته‌ پركرن ب رێكا پروگرامێ ووردی وپاشێ بێته‌ هنارتن بو سه‌نته‌رێ ڤه‌كولینێن زانستی

ڤی لینكێ ل خارێ كلیك بكه‌:

https://dpu.edu.krd//filemanager_store/forms/New Form.docx

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali