ئاگەهداربە ژبۆ دانەڤا قستێ دوویێ


2020-02-05 09:03:29

ئاگەهداریا هەمی قوتابیێن (پارالێل و ئێڤاڕان) دکەین

سەرەدانا یەکا دارایی بکەن ژبۆ دانەڤا (قستێ دوویێ) یێ سالا خاندنێ (٢٠١٩ – ٢٠٢٠) و (٢٢ – ٢- ٢٠٢٠) دووماهیک ژڤانێ وەرگرتنا (قستێ دوویێ) یە

ئەڤجا پێگیربن ب ڕێنما و یاسایێ

(یەکا دارایی)

ڕاگەیاندنا کۆلیژ و پەیمانگەها تەکنیکى - ئاکرێ

 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali