پێدڤیێن تۆمارکرنێ


2019-10-15 10:13:55

پێدڤیێن تۆمارکرنێ

پێدڤیێن تۆمارکرنێ بۆ وان قوتابیێن هاتینە وەرگرتن ل کۆلیژا تەکنیکى – ئاکرێ

بۆ سالا خاندنێ ٢٠١٩ – ٢٠٢٠

ڕاگەیاندنا کۆلیژا تەکنیکى – ئاکرێ

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali