رویدان


ئەزموونێن پراکتیکی

ب وێنە برێقەچوونا ئەزموونێن پراکتیکی یێن دوماهیا کورسێ ئێکێ خولا ئێکێ یێن سالا خاندنێ 2020-2021 ل کولیژا...

2021-01-16 10:23:23

© هەمی ماف دپاراستینە بو زانکۆیا پولیتەکنیک دهۆک