ناڤیت قوتابێن مەشقا هاڤینى پشکا نەخۆشەڤانى ئێڤاران


2019-06-18 12:17:54

ناڤ و جهێن قوتابیێن مەشقا هاڤینى یێن پەیمانگەهێ پشکا نەخۆشڤانى ئێڤاران

ناڤخۆیی و دەرەکى 

هۆبا زانستى

ڕاگەیاندنا کۆلیژ و پەیمانگەها تەکنیکى - ئاکری 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali