ئاگەهدارى ژبۆ قوتابیێن ئێڤاران


.ئاگەهداریا قوتابیێن ئێڤاران یێن کۆلیژ و پەیمانگەها تەکنیکى - ئاکرێ دکەین، کۆ ب زیترین دەم دڤێت سەرەدانا هۆبێن دارایێن کۆلیژ و پەیمانگەهێ بکەن، ژبۆ دانا پارێ خاندناخۆ (قست) ى، ژبەرکۆ یێ پارێ خۆ نەدەت نەشێت ئەزموونێت دووماهیکا سالێ بکەت

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali