لیژنا بلند یا بەشێن نافخوى د سەرەدانێن خودا یا دبەردەوامە


ب مەرەما باشتر برێڤەبرنا کار و بارێن قوتابیان ژلایێ تەندروستى و بەشێن نافخوى ڤە لژنا بلند یا بەشێن نافخوى ل سەروکاتیا زانکویا پولیتەکنیکى یا دهوک دگەل نوینەرێ وەزارەتا خاندنا بلند و ڤەکولینێن زانستى سەرەدانا بەشێن نافخوى یێن بەردەرەش کرن و گلەو گازندێن قوتابیان بەرچاف وەرگرتن و دیفچونان بو لینانگەهـ و بەشێن نافخوى یێن چەندین کولیژ و پەینمانگەهێن دى کرن ژبو وان چارەسەرکرنا ئاریشێن وان . 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali