ناما سێ یێ یا ماستەرێ ب نمرا نایاب بدووماهيك هات


 

قوتابیا کولیژا تەکنیکى تەندروستى / شێخان خانم (فاطمە محمد احمد) شیا ناما ماستەرێ دبوارێ (Clinical biochemistry) ب نمرا ناياب ل زانکویا پولیتەکنیکى یا دهوک وەرگریت پشتى بو دەمێ سێ دەمژمێرا بەرەڤانی ژ ناما خو یا بنافێ

)Oxidant_ Antioxidant status among post-menopausal osteoporosis woman in Duhok city(

دگەل لێژنا گەنگەشێ کرى ئەوا ئەڤرو رێکەفتى ٢٣/١٢/٢٠١٨ ل هولا سمینارا یا سەروکاتیا زانکویا پولیتەکنیکى یا دهوک ب سەروکایەتى و ئەندامەتیا ڤان بەرێزان نافێن وان ل خوارێ دیارکرى:- 

1.      پ.هـد.کامەران کەیانى عبدالرحمن         سەروک

2.       پ.هـ.د. شیروان فرمان                        ئەندام

3.       د. ضیاء مصطفى سلیمان                   ئەندام

4.       پ.هـ. د.نجلاء کاظم عیسى         ئەندام و سەرپەرشت

ل دووماهیێ لێژنا ناف هاتى  نمرا نایاب ب قوتابیا نافبرى بەخشى .

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali