ئەڤرۆ ئاهەنگا هەڤناسینێ و ڕۆژا ئالایێ کوردستانێ هاتگێران


2018-12-18 06:31:11

...ئەڤرۆ ل کۆلیژ و پەیمانگەها تەکنیکی – ئاکرێ، ئێڤاران ئاهەنگا هەڤناسینێ و ڕۆژا ئالایێ کوردستانێ هاتگێران کۆ تێدا چەندین بڕگەیێن جودا جودا هاتن نمایشکرن، ژ وانا شانۆگەڕی، هەلبەست خاندن، ئارمانجا ڤێ ئاهەنگێ ناسینا هەڤدوویە د کۆلیژ و پەیمانگەهێ دا

ڕاگەیاندنا کۆلیژ و پەیمانگەها تەکنیکی – ئاکرێ

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali