ئاگەهداری!


2018-11-26 11:07:46

ئاگەهداری ژبۆ وان قوتابیێن فۆرم پڕکرینەڤە ب سیستەمێ پارالێل – ئێڤاران، ئەوێن ناڤێن وان د لیستێن خارێ دا هاتینە ڕاگەیاندن، ب زیترین دام سەرەدانا تۆمارا پەیمانگەهێ بکەن، ژبۆ ب جهئینانا پێرابوونێن یاسایی وکارگێری ژبۆ سالا خاندنێ (٢٠١٨ – ٢٠١٩).

ڕاگەیاندنا پەیمانگەها تەکنیکی - ئاکرێ

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali