قوتابیێن کولیژا ئەندازیارى یا تەکنیکى رابون ب هەوەکا پاقژیێ


قوتابیێن کولیژا ئەندازیارى تەکنیکى رابون ب هەوەکا پاقژیێ ل دەوروبەرێت کولیژا ئەندازیارى، ئەڤ هەوە باشترین رێکە بو پەروەردەکرنا قوتابیان و پاراستنا پاقژیێ و گەشەپێدانا ژینگەهێ.

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali