ئاگەهداری


2018-09-15 05:39:19

ئاگەهداریا قوتابیێن قوناخا دوویێ یێن پەیمانگەها تەکنیکی-ئاکرێ دکەین کو ئاهەنگا دەرچوونێ یاسالا خاندنێ2018/2019دێ ل رێکەفتی 25/9/2018 و ل پارێزگەها دهوکێ و ب شێوێ (مەرکەزی)هێتە ئەنجام دان و دیسان ئاگەهداریا قوتابیێن خو یێن خوشتەڤی دکەین کو سوبەهی روژائێک شەمبی16/9/2018سەرەدانا پەیمانگەها تەکنیکی-ئاکرێ بکەن ژبو وەرگرتنا رووبێ دەرچوونێ                                        

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali