ئاگاداری..!


2018-09-10 01:44:00

ئاگاداریا هەمی لایەنان دکەین ب تایبەتی مامۆستا و قوتابیێن پەیمانگەها تەکنیکی – ئاکرێ

پەیمانگەها مە هیچ ئەنستگرامەک نینە، ئەڤجا ئەو ئەنستگرامێن تشتا بەلاڤ دکەن بناڤێ پەیمانگەهێ هیچ بنەمایەک ژبۆ نینە و پەیمانگەها تەکنیکی – ئاکرێ لێ بەرپرسیار نینە.

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali