ئاگەهداری..!


2018-09-08 06:42:19

ئاگەهداری يا قوتابيێن دەرچوويێن دووازدێ ئامادەیی (زانستی و وێژەیی) دکەین کۆ پەیمانگەها تەکنیکی- ئاکرێ بۆ دانێ سپێدە و ئێڤاران ل ڤان پشکێن خارێ پێک دهێت :

1/ پشکا نەخوشەڤانی               سپێدەیان

2/ پشکا کارگێری یاسا           سپێدەیان

                     سپێدەیان   IT3/ پشکا  

4/ پشکا رووپیڤانێ                   سپێدەیان

5/ پشکا وەرگێرانا تەکنیکی(ترجمە التقنیات)   سپێدە و ئێڤاران

   بو پتر زانین سەرەدانا ۆەیمانگەها تەکنیکی-ئاکرێ بکەن ژبو پرکرنەڤا فورمێن وەرگرتنێ کو ئەوژی دێ بشێوازێ ئەلکترونی بیت..

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali