دووه مین کونفرانسی نیوده وله تی وئه ندازیارى ICOASE2019


بەناوی پەیمانگای تەکنیکی بەردەڕدش

بێروزبایی ئارەستەی بەرێز سەروکى زانکوى پولیتەکنیک دهوک (پ.د.عدنان محسن عبدالعزیز) وئەنجومەنى زانکو ولێژنەى ئامەدەکردنى دووەمین کۆنفرانسی نێودەولەتی ئەندازیاری وزانستەکانی پێشکەتوو ICOASE2019 ولێژنەى سەرپەرشتیارى کونفرانس دەکەین بەبونەى سەرکەوتنی کونفرانس کە بە هاوبەشی زانکوى زاخو و دەزگای IEEE بەسترا وبەشیوەیەکى رێک وپیک بەرێوە چو هەروەها سوباسی هەمو پەشداربووانی دەکەین کە وەک میوان وتوێژەر وبەتایبەتى سوباسى لێکولەرىپەیمانگای تەکنیکی بەردەڕدش دەکەین,

1- عصام الدین عبدالمغیپ خلیفە

2- فرهاد محی الدین خلیفە

3- بشار رشید ابراهیم

4- یوسف عبدالله عبدالرحمن

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali