فورما تومارکرنا ڤەکولینان

.تێبینی: ئەڤ فورما د هێتە بکارئینان ژ بو پارە وەرگرتنێ

کلیک بکە بو دابەزینێ

 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali