وورک شوپ


2021-12-20 01:38:42
کولیژا تەکنیکى تەندروستى وپزیشکى -شێخان رابو ب ئەنجامدانا وورک شوپەک بۆ قوتابیان خاندنا بلند (دکتوارە وماستر) لژێر ناڤ ونیشان 
DNA sequence (Bioinformatic, NCBI, Phylogenetic tree)
 ل روژ 4/12/2021, وورک شوپ هاتە رێڤەبرن ژلاێى بەرێزان (د.محمد اسماعيل محمد)   ول  دیماهەیێ  باوەرناما پشکدارى هاتە دابەشکرن ل سەر (6) قوتابیا ژلایى به‌رێزراگرى کولیژى (پ.هـ.د.مسعود عبدالکریم عبدالرحمن)

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali