روژا ئالایێ كوردستانێ ل په‌یمانگه‌هێ هاته‌ ساخ كرن


2021-12-16 04:51:26

بئاماده‌ بونا هه‌ رئیك ژ به‌ ریزان پروفیسورهاریكار (د.ضیاء مصطفی) راگرێ په‌یمانگه‌ها ته‌كنیكی دهوك و(د.جمال علی) راگری كولیژا ته‌ كنیكی ئه‌ ندازیاری دهوك و نوینه‌رێ لژنا زانست یا(پ .د.ك) ولقا زانكو یا(ی. ق.ك) وچه‌ ند ماموستایێن كولیژا ئه‌ ندزیاری وپه‌ یمانگه‌هێ  رێ وره‌سمین بلندكرنا ئالای كوردستانی ل گوره‌ پانا په‌ یمانگه‌هی هاتنه‌ برێڤه‌برن . و دڤان ریێ وره‌ سمێن ژبال ئێكه‌تیا قو‌تابین كوردستانی لیژنا په‌ یمانگه‌هی هاتینه‌ ب ریڤه‌برن چه‌ند په‌یف ژبال راگرێ په‌یمانگه‌هی وبه‌ رپرسێ لیژنا قوتابیان هاتنه‌ پێشكێش كرن و تێدا په‌سنا ئالایێ و پیروزیا وی هاته‌ كرن وكورتیه‌ك ژمێژویا وی هاتنه‌ رونكرن . پشترا و بوهه‌یاما (2) ژمیرا قوتابیان بئاهه‌نگ و دیلان ئه‌ڤ بیره‌وه‌ریا پیروز بداوی ئینا.

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali