دەستپێکرنا دەواما فەرمی یا قوناغا ئێکێ.


2020-11-24 11:17:29

 

روژا سی شه مبی٢٤/١١/٢٠٢٠

دەستپێکرنا دەواما فەرمی یا قوناغا ئێکێ/ پشکا ته گنولوچیا تاقیگه هین نوژداری،پروگرامی به شی هاته شلوفه کرن وهه روسا هاته داخازکرن کوو قوتابی پیگیری ب رینمایی ته ندروستی بکه ن

 

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali