ئەڤرۆ وێنێت دەرچوونێ هاتن گرتن


2019-04-27 08:00:31

ئیرۆ ٢٧ێ نیسانا ٢٠١٩ێ ل کۆلیژ و پەیمانگەها تەکنیکى – ئاکرێ وێنێت دەرچوونێ ژبۆ قوتابى و مامۆستایان هاتن کێشان

دووبەشێن کۆلیژێ بوون سێ بەشێن پەیمانگەهێ ژبۆ دەرچوونا سالا خاندنێ

 ٢٠١٨ - ٢٠١٩

ڕاگەیاندنا کۆلیژ وپەیمانگەها تەکنیکى - ئاکرێ

© Copyright Duhok Polytechnic University (DPU) - All Rights Reserved

Website Admin: Sarbast Ali